/ Festival

Team

Festival/Artistic Director

NayanTara Gurung Kakshapati

Programs

Bunu Dhungana
Diwas Raja KC
Prasiit Sthapit
Sagar Chhetri
Shristi Shrestha
Shikhar Bhattarai

Design

Dishebh Raj Shrestha

Operations

Nishant Shilpakar
Thomas dai
Biraj Maharjan

Editorial and Translations

Prawin Adhikari

Arts and Education

Sharareh Bajracharya
Niranjan Kunwar