/ Festival

Team

Festival/Artistic Director

NayanTara Gurung Kakshapati

Curatorial Team

Shristi Shrestha
Diwas Raja Kc
Prasiit Sthapit
Irina Giri
Shikhar Bhattarai

Festival Manager

Nishant Shilpakar

Festival Coordinator

Nirvana Tandon

Communications

Marissa Taylor

Production

Dipak Lama
Suresh Maharjan
Shikhar Bhattarai

Design

Dishebh Raj Shrestha
Nipun Meher Bajracharya

Accounts

Rama K.C

Arts and Education Team

Chaaru Jain
Manantuna Jyapoo
Niranjan Kunwar
Priyanka Singh Maharjan
Sapana Sanjeevani
Sharareh Bajracharya
Sushma Maharjan

Outreach

Biraj Maharjan
Niharika Kafle
Iva Maharjan
Hanshika Neupane

Learning Programs

Sagar Chhetri
Bunu Dhungana

Documentation

Samagra Shah
Manjit Lama

Volunteer Coordination

Shreejala Maharjan

Translations

Prawin Adhikari